2014 – výběr do KP CS

SACIPONT uspěl ve výběru CS

Dva listopadové víkendy patřily výběrům teplokrevných hřebců do tuzemských plemenných knih. První z nich proběhl v Herouticích u Neveklova, kam se sjelo 25 mladých adeptů ucházejících se o výběr do plemenné knihy českého teplokrevníka a 3 starší hřebci po sportovní výkonnosti. Západočeskou oblast zde nikdo nereprezentoval, ale naši chovatelé a sportovní jezdci nechyběli mezi diváky. Následující víkend 21.-22. listopadu hostilo ERC Mnětice výběr hřebců do plemenné knihy CS. Mezi majiteli mladých hřebců nikdo  z naší oblasti nebyl, ale u starších hřebců měli západočeští majitelé dva hřebce. Prvním z nich byl mladý pětiletý ryzák Acaston po Aristo Z, z oldenburské matky Casablanca po Continue v majetku Dagmar Rédlové. Hřebec se komisi líbil jednak zevnějškem, ale také v mechanice pohybu. Do plemenitby zatím vybrán nebyl, kvůli výkonnosti skok L, odpovídající jeho věku. V dalších letech jej komise bude sledovat a majitelka může znovu požádat o  zařazení. Druhým předvedeným hřebcem byl bavorský teplokrevník Sacipont JV z chovu a majetku Vladímíra Janči. Mohutný hřebec odchovaný v Německu, ale v majetku rodáka z Domažlic u komise uspěl a od příštího roku bude působit v plemenitbě v rámci PK CS prostřednictvím inseminačních dávek. Sám dosáhl výkonnosti stupně T a účastnil se rovněž MČR seniorů. Je synem hřebce Stakkato Gold a matky Wienna po Leonardo, která dosáhla ve skákání stupně ST. Majiteli a chovateli blahopřejeme.

text a foto Martina Kůstková

Členské příspěvky ’18

bude možno zaplatit na Přehlídce plemenných hřebců ve Štěnovickém borku 17. 3. 2018 u hospodářky svazu, p. Šůsové. Jiná možnost je převodem z účtu či zasláním příspěvku složenkou, a to na č. ú.: 107-6836400247/0100
s nutností uvést své celé jméno, aby bylo poznat od koho platba přišla.
(členský příspěvek na rok 2018 zůstává 200 Kč + 100 Kč do asociace svazů chovatelů koní ASCHK pokud to neplatíte přes jiný svaz)