VZ Filipova Hora – 18.7.2015

Sobota 18. července patřila ve Filipově Hoře na Domažlicku oblastní výstavě a zkouškám výkonnosti tříletých chladnokrevných klisen. V krásné přírodě uprostřed lesů a luk,  připravili Josef Rajšl s dcerou Janou a Janem Randou opět zdařilou akci, kterou ukončilo večerní posezení s živou hudbou. Na výstavu a zkoušky dovezli majitelé 7 klisen. Dvě patřily k čmb, dvě ke slezskému noriku a PK norika měla tři zástupkyně. Komise : Tomáš Janda, Josef Holčapek a František Pfeifer nejprve vybírala klisny na celostátní finále přehlídky klisen do Pardubic. Mezi noričkami se nejvíce líbila Luna po Nacho Salazar v majetku Pavla Ritticha z Dubiny. U čmb zvítězila Stázi po Brix v majetku firmy Beva invest Plzeň. Mezi slezskými noričkami vyhrála Sparta S po Brynet v majetku Hany Vykypělové z Úlic.
Ve zkouškách výkonnosti uspělo šest klisen, které získaly hodnocení 8,15 – 7,44 bodu. S nejlepším výsledkem dokončila norička Viky po Direkt chovatele a majitele Matouše Dufka z Pasečnice. Druhá se umístila Slovakia S po brynet v majetku Jitky Bretové a třetí Sparta S po Brynet v majetku Hany Vykypělové.
Text a foto Martina Kůstková

Členské příspěvky ’18

bude možno zaplatit na Přehlídce plemenných hřebců ve Štěnovickém borku 17. 3. 2018 u hospodářky svazu, p. Šůsové. Jiná možnost je převodem z účtu či zasláním příspěvku složenkou, a to na č. ú.: 107-6836400247/0100
s nutností uvést své celé jméno, aby bylo poznat od koho platba přišla.
(členský příspěvek na rok 2018 zůstává 200 Kč + 100 Kč do asociace svazů chovatelů koní ASCHK pokud to neplatíte přes jiný svaz)