VZ TK – 10.9.2014 – Štěnovický Borek

Zkoušky klisen Štěnovický Borek
První ze dvou termínů zkoušek výkonnosti tříletých klisen západočeské oblasti byl připraven na středu 10. září do Štěnovického Borku u Plzně. Majitelé k němu dovezli 10 klisen, z nichž tři vykonaly zkoušky pro jiné plemenné knihy, než ČT. Komise pracovala ve složení : Petra Vraná, ing.Jan Šíma a Jaroslav Rédl. Tři klisny pocházely po plnokrevném otci Majáles, zbytek klisen se narodil po plemenících : Drosselklang II, Colestus, Cyril, Colato R, Stalypso, Caesar, Flyinge Garibaldi. Nejvíce zaujala komisi klisna Gina po Drosselklang II, z matky 67/949 Gallera po Faraday, která dosáhla akceleračního programu s výsledkem 8,2 bodu. Předvedená byla Veronikou Konvalinkovou z Bohů a klisna pochází z chovu Oldřicha Bajera z Nového Jičína Loučky. Její otec Drosselklang II měl v Německu zařazeno 10 synů, získal titul hřebce roku a potomstvo dosáhlo úrovně TT. V naší oblasti se výborně prosadila klisna Morava, která chodila se Zdeňkem Krpelou parkury úrovně ST. Akcelerační matka Gallera dala v chovu několik dcer, z nichž Galetta po Federweisser startovala do stupně L a Grace Frederica po stejném otci je momentálně testována pod Jaroslavem Jindrou. Druhá ze v rámci PK ČT umístila vítězka výstavy Colata M s Ondřejem Macánem, hodnocená 7,9 body. Třetí místo patřilo bělce Ulfarině s 7,63 body po Majáles, z matky 25/375 Ikarka po Landos chovatele a majitele Vladislava Dardy z Blovic. Otec Majáles dosáhl v miliary úrovně T. Matka Ikarka je zařazena v akceleračním programu. Ve sportu startovala její dcera Ogarka (Caesar) na úrovni S, hřebec Qikar (Guidam Sohn) startuje na stejné úrovni a Sosefa (Aristo Z) je rovněž testována na parkurech s mladou jezdkyní Magdou Dardovou. Všechny klisny předvedené před komisí požadavkům zkoušek vyhověly.

text a foto Martina Kůstková

Členské příspěvky ’18

bude možno zaplatit na Přehlídce plemenných hřebců ve Štěnovickém borku 17. 3. 2018 u hospodářky svazu, p. Šůsové. Jiná možnost je převodem z účtu či zasláním příspěvku složenkou, a to na č. ú.: 107-6836400247/0100
s nutností uvést své celé jméno, aby bylo poznat od koho platba přišla.
(členský příspěvek na rok 2018 zůstává 200 Kč + 100 Kč do asociace svazů chovatelů koní ASCHK pokud to neplatíte přes jiný svaz)