Svody – Plzeňský kraj – 4/2016

Od pátku 15.4. probíhaly zápisy klisen do plemenných knih v Plzeňském kraji. Do PK ČT bylo zapsáno celkem 23 klisen. Zapisovalo se také v rámci chladnokrevných plemenných knih, nejvíce klisen, celkem 5 bylo na svodu ve Štíhlově. Další 2 chladnokrevné klisny zapsal ing Šíma přímo u chovatelů. Vzhledem k menšímu počtu koní na jednotlivých svodových místech například Zdeslav nabídla pohled na místní plemeníky, nebo v Luhově Jan Tříska ukázal letošního hřebečka po otci Go-On T.S. a hřebce plemene pura raza espaňola.

text a foto Martina Kůstková

Členské příspěvky ’18

bude možno zaplatit na Přehlídce plemenných hřebců ve Štěnovickém borku 17. 3. 2018 u hospodářky svazu, p. Šůsové. Jiná možnost je převodem z účtu či zasláním příspěvku složenkou, a to na č. ú.: 107-6836400247/0100
s nutností uvést své celé jméno, aby bylo poznat od koho platba přišla.
(členský příspěvek na rok 2018 zůstává 200 Kč + 100 Kč do asociace svazů chovatelů koní ASCHK pokud to neplatíte přes jiný svaz)