Výběr hřebců do plemenitby PK CS – 20.-21.11. – Mnětice

Dva noví plemeníci
Výběr hřebců do plemenitby PK CS se konal ve dnech 20.-21.11 v Mněticích. Z devíti mladých 2,5 letých hřebců komise vybrala nakonec jen jednoho. Z oblasti se se svým hannoverským hřebcem Drossland P. po Drosselklang II, z matky Lady Landgraf po Esteban účastnil výběru Pavel Zahoř. Jeho mladý kůň se ve skoku představil v dobré kondici a rozhodně ostudu neudělal. Mezi staršími hřebci se sportovní výkonností 3 patřili majitelům ze západních Čech. Holštýnský bělouš Casidi po Cassini II, z Dime po Caretino měl sice velmi dobrou letošní sezonu, ale jeho hrubé exterierové vady mu zařazení neumožnily. Zbývající dva hřebce komise vybrala. Čtrnáctiletého belgického hřebce Brando po Codex, z matky Maziana van de Moeren po Lys de Darmen na základě jeho vlastní výkonnosti skok T. Hřebec je v majetku Bedřicha Hanáka z Pernarce , kde bude v příštím roce působit. Druhým vybraným koněm byl oldenburský bělouš Contrast HG po Cornet´s Stern, z matky Cassandra po Caletto III chovu a majetku MVDr. Hedy Krügerové z Klatov. Ten si výběr zasloužil třetím místem ve finále KMK pětiletých.

text a foto Martina Kůstková

Členské příspěvky ’18

bude možno zaplatit na Přehlídce plemenných hřebců ve Štěnovickém borku 17. 3. 2018 u hospodářky svazu, p. Šůsové. Jiná možnost je převodem z účtu či zasláním příspěvku složenkou, a to na č. ú.: 107-6836400247/0100
s nutností uvést své celé jméno, aby bylo poznat od koho platba přišla.
(členský příspěvek na rok 2018 zůstává 200 Kč + 100 Kč do asociace svazů chovatelů koní ASCHK pokud to neplatíte přes jiný svaz)