Šampionka celostátní výstavy klisen je z Domažlicka

V rámci výstavy Koně v akci v Pardubicích probíhaly také šampionáty tříletých chladnokrevných klisen. Naši oblast zastupovalo hned 6 klisen. Mezi slezskými noričkami se na sedmém místě umístila 72/886 Bela po Sagem patřící Ladislavu Konvalinkovi z Bohů. Ten měl také klisnu v kategorii čmb a byla jí 25/237 Patty po Patriot, která se umístila na čtvrtém místě. Na stejném místě , ale mezi noriky se umístila třetí jeho klisna Sára 25/238 po Scheron. Kategorie noriků byla vůbec pro naše chovatele úspěšná, protože klisna 11/871 Lery po Sargot  patřící Věře Hofmanové z Božtěšic se umístila pátá, Lenka 23/873 po Schifon z chovu Pavla Ritticha z Kyselky skončila druhá a Vanda 21/102 po Šumík  chovatele Matouše Dufka z Pasečnice celostátní výstavu norických klisen vyhrála.

Martina Kůstková

Členské příspěvky ’18

bude možno zaplatit na Přehlídce plemenných hřebců ve Štěnovickém borku 17. 3. 2018 u hospodářky svazu, p. Šůsové. Jiná možnost je převodem z účtu či zasláním příspěvku složenkou, a to na č. ú.: 107-6836400247/0100
s nutností uvést své celé jméno, aby bylo poznat od koho platba přišla.
(členský příspěvek na rok 2018 zůstává 200 Kč + 100 Kč do asociace svazů chovatelů koní ASCHK pokud to neplatíte přes jiný svaz)