Schůze předsednictva SCHKZČ 19.7.2016 Sulkov – zápis

Schůze předsednictva SCHKZČ 19.7.2016 Sulkov – zápis

Přítomni: J.Rédl, V.Konvalinková, P. Jílková, J.Březinová, T.Janda,V. Iha,J. Macán, Z.Knor

Nepřítomni: D.Donthhová, M.Kodadová, J.Hanzlíková

Hosté: I.Cepková, P.Vraná, L.Konvalinka

 

Příprava a rozdělení funkcí na výstavu 3.letých teplokrevných klisen a klisen s hříbaty všech plemen. Roupov.

Odsouhlasena změna termínu na 21.8.2016, jelikož v původním termínu se konají další dvě akce.

Kokardy, šerpy, poháry a rozhodčí zajistí Jaroslav Rédl.

Kasu bude spravovat Petra Vraná.

 

Nahlásit akci na KVS Petra Jílková.

 

Přihlášky, katalog, propozice, kontaktní osoba Veronika Konvalinková.

Další schůze naplánovaná na 18.8.2016 v Roupově.

Pozvánka na MČR těžký tah a ovladatelnost 1.- 2.10. 2016 Svržno Tomáš Janda

Členské příspěvky ’18

bude možno zaplatit na Přehlídce plemenných hřebců ve Štěnovickém borku 17. 3. 2018 u hospodářky svazu, p. Šůsové. Jiná možnost je převodem z účtu či zasláním příspěvku složenkou, a to na č. ú.: 107-6836400247/0100
s nutností uvést své celé jméno, aby bylo poznat od koho platba přišla.
(členský příspěvek na rok 2018 zůstává 200 Kč + 100 Kč do asociace svazů chovatelů koní ASCHK pokud to neplatíte přes jiný svaz)