Skákání ve volnosti mladých koní 15. 10. 2017

V neděli 15.října pořádá Spolek chovatelů sportovních koní a Hanák Horses EU v pořadí třetí ročník skákání ve volnosti mladých koní. Oproti předchozím letům akce proběhne ve Svržně na Domažlicku. Kategorie jsou rozdělené na dvouleté (120cm), tříleté(130cm) a čtyřleté koně(140cm).

Komisaři :
Ing.Jiří Mayer 
Ing. Dušan Vantroba 
Ivo Kočík
Celou soutěž bude komentovat 
Jan Chýle. 
Startovné 300 Kč
Začátek 10.30 hod

Uzávěrka přihlášek 13.10 (přihlášky po uzávěrce nebude možno zařadit do katalogu )

Jmenovité přihlášky na:

mejaha@seznam.cz  (Jana Hanáková)

Členské příspěvky ’18

bude možno zaplatit na Přehlídce plemenných hřebců ve Štěnovickém borku 17. 3. 2018 u hospodářky svazu, p. Šůsové. Jiná možnost je převodem z účtu či zasláním příspěvku složenkou, a to na č. ú.: 107-6836400247/0100
s nutností uvést své celé jméno, aby bylo poznat od koho platba přišla.
(členský příspěvek na rok 2018 zůstává 200 Kč + 100 Kč do asociace svazů chovatelů koní ASCHK pokud to neplatíte přes jiný svaz)