Smutná zpráva

Dne 6. května zemřel chovatel, milovník koní a dlouholetý člen Svazu chovatelů koní, pan Jaroslav Šašek z Ejpovic, ve věku 88 let.

Poslední rozloučení se konalo v sobotu 13. 5. 2017 od 14 hodin v kostele v Dýšině.

Čest jeho památce.

Členské příspěvky ’18

bude možno zaplatit na Přehlídce plemenných hřebců ve Štěnovickém borku 17. 3. 2018 u hospodářky svazu, p. Šůsové. Jiná možnost je převodem z účtu či zasláním příspěvku složenkou, a to na č. ú.: 107-6836400247/0100
s nutností uvést své celé jméno, aby bylo poznat od koho platba přišla.
(členský příspěvek na rok 2018 zůstává 200 Kč + 100 Kč do asociace svazů chovatelů koní ASCHK pokud to neplatíte přes jiný svaz)