Zápis z jednání předsednictva Svazu chovatelů koní Plzeňského a Karlovarského kraje z.s. konané 9.února 2017 v Sulkově

Přítomni:  J. Vanišová, T. Janda, J. Macán, J. Šůsová, P. Vraná, Ing. V. Iha, Z. Knor, J. Poláková, J. Rédl
Omluveni: J. Březinová, M. Kodadová
Host: Pavel Blažek

Zahájení – program
Příprava výstavy ve Štěnovickém Borku
–    Název a téma výstavy
–    Účastníci, program, doprovodný program
–    Občerstvení
–    Složení komisařů
–    Cena reklamy a stánků
–    Odměny účastníkům, cestovné
–    Vstupné , VIP vstupenky
–    Hlasatel

Diskuze
–    Výstava tříletých klisen a klisen z hříbaty – Svržno  schváleno odhlasováno
–    Komise 4 leté skok ve volnosti – Ing. Holík, Ptáček, Vraná
–    Schválena odměna p. Hanzlíkové ve výši 3000,- Kč za pomoc s občerstvením na výstavě ve Štěnovickém  Borku + cestovné

Zapsal: Jaroslav Rédl

2017_02_09_zapis_predsednictvo (docx)
2017_02_09_zapis_predsednictvo (pdf)

Členské příspěvky ’18

bude možno zaplatit na Přehlídce plemenných hřebců ve Štěnovickém borku 17. 3. 2018 u hospodářky svazu, p. Šůsové. Jiná možnost je převodem z účtu či zasláním příspěvku složenkou, a to na č. ú.: 107-6836400247/0100
s nutností uvést své celé jméno, aby bylo poznat od koho platba přišla.
(členský příspěvek na rok 2018 zůstává 200 Kč + 100 Kč do asociace svazů chovatelů koní ASCHK pokud to neplatíte přes jiný svaz)